Content starts here
CLOSE ×
Search
AARP AARP States Illinois

Przewodnik dotyczący wyborów samorządowych w Chicago 2023

Polish Voter Engagement
Hero Images/Getty Images/Hero Images

Druga tura wyborów na burmistrza Chicago odbędzie się 4-go kwietnia 2023 roku.

W wyborach planuje oddać swój głos 86% wyborców 50+, więc to starsi wyborcy zdecydują, kto będzie następnym burmistrzem Chicago. AARP wspiera wyborców, publikując przewodniki wyborcze, fora kandydatów i udostępniając inne informacje, aby mogli Państwo dokonać świadomego wyboru.

In English: Click here to view this voter guide in English

En español: Haz clic aquí para obtener informacíon sobre la eleccíon en español.

Kiedy odbywają się wybory?

Druga tura wyborów na burmistrza Chicago odbędzie się 4-go kwietnia 2023 roku.

Jak mogę zarejestrować się do głosowania?

W stanie Illinois do udziału w wyborach można zarejestrować się na kilka sposobów: przez Internet, pocztą tradycyjną lub osobiście. Do udziału w głosowaniu można się też zarejestrować podczas składania wniosku o wydanie lub odnowienie prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości przez Internet.

  • Przez Internet: Termin zgłoszenia udziału w wyborach przez Internet upływa 19 marca o godzinie 23:59. Na stanowym portalu rejestracji wyborców można się zarejestrować, sprawdzić status rejestracji lub zaktualizować złożony wniosek. Do rejestracji potrzebny jest numer i data wydania stanowego prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, a także cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security Number). Do udziału w wyborach można się też zarejestrować podczas składania wniosku o wydanie lub odnowienie prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości przez Internet lub podczas składania wniosku o licencję myśliwską lub wędkarską na stronie internetowej stanowego Wydziału Zasobów Naturalnych (Illinois Department of Natural Resources).
  • Pocztą tradycyjną: Aby się zarejestrować do udziału w wyborach, należy do 7 marca 2023 r. pobrać, wydrukować, wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny wyborcy.
  • Osobiście: Formularze rejestracyjne są dostępne w wybranych szkołach publicznych i bibliotekach, wojskowych biurach rekrutacyjnych, biurach lokalnych władz wyborczych i biurach Sekretarza Powiatu (County Clerk) w niektórych jurysdykcjach. Informacje o tym, gdzie można otrzymać formularz rejestracyjny wyborcy w swojej jurysdykcji, można uzyskać biurze lokalnego organu wyborczego.

Czy mogę zagłosować przed dniem wyborów?

Wcześniejsze głosowanie: Wcześniejsze głosowanie rozpoczyna się 20 marca. Wykaz lokali wyborczych, dat i godzin ich otwarcia można znaleźć tutaj.

Uwaga: każdy wyborca w Chicago może oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym umożliwiającym wcześniejsze głosowanie, bez względu na miejsce zamieszkania w mieście. Wyborcy mogą wybrać najdogodniejsze dla siebie miejsce, także w głównym dniu wyborów!

Głosowanie korespondencyjne: W stanie Illinois głosowanie korespondencyjne nie wymaga przedstawiania żadnego uzasadnienia. Osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego, powinny pobrać i wysłać pocztą tradycyjną formularz, aby otrzymać kartę do głosowania drogą pocztową. 30 marca to ostatni dzień, w którym Komisja Wyborcza rozpatruje nowe wnioski o głosowanie korespondencyjne. Wszystkie koperty zwrotne z kartami do głosowania muszą mieć datę stempla pocztowego do 4 kwietnia 2023 (dzień wyborów), aby być uwzględnione.

Co muszę wiedzieć o głosowaniu w lokalach wyborczych w dniu wyborów?

Lokale wyborcze czynne są w godzinach od 6.00 do 19.00. Wykaz lokali wyborczych otwartych w głównym dniu wyborów można znaleźć na stronie https://www.chicagoelections.gov/po/your-voter-information.html

Czy potrzebuję dokumentu tożsamości, aby móc głosować?

Dokument tożsamości jest wymagany tylko w przypadku rejestracji tego samego dnia – czyli rejestracji i głosowania w głównym dniu wyborów. W takim przypadku potrzebne będą dwa dokumenty potwierdzające tożsamość. Może to być prawo jazdy, stanowy dowód osobisty lub karta Social Security (przynajmniej na jednym z tych dokumentów musi być odnotowany aktualny adres zamieszkania). Inne akceptowane dokumenty to aktualny rachunek za prąd, gaz, wodę itp, wyciąg bankowy, czek z wypłatą, czek rządowy lub inny dokument urzędowy z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania wyborcy. W pozostałych przypadkach za dowód tożsamości uprawniający do głosowania w lokalu wyborczym w dniu wyborów uznawany jest podpis osoby głosującej.

Dodatkowe informacje

About AARP Illinois
Contact information and more from your state office. Learn what we are doing to champion social change and help you live your best life.